Dienstenwijzer

Wie zijn wij en waar kun je ons vinden?

Hi! Wij zijn Maia B.V. oftewel Maia.

Bezoekadres Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam

Postadres
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel

Kijk voor onze contactmogelijkheden op www.maia.insure/contact.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00. In geval van nood zijn wij ook bereikbaar buiten deze kantooruren.

Waarom deze dienstenwijzer?

Deze dienstenwijzer is bedoeld om jou vooraf te laten zien wie wij zijn en waar wij jou mee kunnen helpen. Je vindt hierin informatie over waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en wat wij van elkaar mogen verwachten. Zo krijg je een goed beeld over onze organisatie en onze diensten, zodat je een goed besluit kunt maken of wij een geschikte partij zijn voor jou om mee samen te werken.

Wie is Maia?

Maia is ontstaan vanuit de gedachte dat het aanbieden en afsluiten van zakelijke verzekeringen anders kan, en anders moet. Maia gelooft in een gezonde Hollandse economie waarin jij zelfverzekerd kunt ondernemen. Zorgeloos, omdat je weet dat het goed zit – Maia is er voor jou en je bedrijf. Maia bewijst dat het anders kan. Geen papieren aanvraagformulieren, geen advieskosten en geen kleine letters. Eerlijk zoals verzekeren hoort te zijn en 100% online, waardoor jij zelf bepaalt wanneer jij bepaalde risico’s wel of niet wilt verzekeren en niet afhankelijk bent van een verzekeringsadviseur.

Maia B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder het KvK-nummer 86153366, onderdeel van het concern Schouten Zekerheid en ingeschreven als aangesloten onderneming bij de AFM vergunning van Schouten Zekerheid Holding B.V. onder het registratienummer 12009678. Net als Schouten Zekerheid is Maia ook aanbieder van verzekeringen voor brancheverenigingen. Voor deze brancheverenigingen voert het makelaarsbedrijf van Schouten Zekerheid diverse handelsnamen. Een overzicht van deze handelsnamen kun je vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24133645. Schouten Zekerheid is een onafhankelijke assurantietussenpersoon en volmachtbedrijf en is opgericht in 1953. Kijk op www.schoutenzekerheid.nl voor meer informatie over Maia’s moederbedrijf.

Maia baseert jouw verzekeringsaanbod op een analyse van een aantal verkrijgbare en vergelijkbare financiële diensten. Continu zoeken wij verzekeraars die naar ons oordeel een goede prijs/prestatieverhouding hebben. Bij dit selectieproces betrekken wij ook het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. waardoor wij nog beter in staat zijn jou van een professionele dienstverlening en de beste oplossing voor jouw risico’s te voorzien.

Wie is Schouten Zekerheid?

De naam ‘Schouten Zekerheid’ staat voor de groep van de bij Schouten Zekerheid Holding B.V. behorende werkmaatschappijen. Dat zijn:

  • Schouten Zekerheid Makelaars in assurantiën B.V.
  • Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V.
  • Schouten Zekerheid Employee Benefits B.V.
  • Colpas PensioenConsultancy B.V.
  • Kok Assurantiën B.V.
  • Boelaars & Lambert Makelaars in Assurantiën B.V.
  • VBI Verzekeringsbeheer International B.V.
  • FleetCollective Beheer B.V.
  • Maia B.V.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat Schouten Zekerheid Holding B.V. geregistreerd onder nummer 24280689. Schouten Zekerheid bemiddelt tot slot in verzekeringen voor brancheverenigingen. Voor deze brancheverenigingen voert Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. handelsnamen. Een overzicht van alle door Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. gebruikte handelsnamen vindt u in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24133645.

Waar kan Maia jou mee helpen?

Afsluiten van verzekeringen

Via ons platform kun je premies berekenen en verzekeringen direct online afsluiten en zelf beheren. Wij zijn een bemiddelaar in schade- en inkomensverzekeringen waarbij de verzekeringen worden afgesloten op basis van execution-only. Dit houdt in dat wij geen advies over risico’s, dekkingen en verzekeringen aan jou verlenen. Uiteraard informeren wij jou over het af te sluiten product en de mogelijkheden hierin.

Op basis van de nieuwste technologieën en relevante data bieden wij online verzekeringen. Op deze manier bieden wij verzekeringen die het beste bij jou of jouw bedrijf passen en wijzen wij je op de valkuilen die jouw sectorgenoten al zijn tegengekomen. Mocht het voorkomen dat wij je niet direct online kunnen verzekeren, nemen wij contact met je op om de aanvraag persoonlijk te bespreken. Als hieruit blijkt dat jouw persoonlijke- of bedrijfsrisico niet binnen ons aanbod past, brengen wij je telefonisch in contact met Schouten Zekerheid. Schouten Zekerheid heeft een enorm breed aanbod waardoor bijna alle risico’s te verzekeren zijn. Als je een verzekering bij Schouten Zekerheid afsluit zal de verdere communicatie via hen verlopen. Schouten Zekerheid adviseert over welke verzekering het beste bij jou past, of het nu een zakelijke of particuliere verzekering betreft.

Onderhouden van je verzekeringen

Nadat je een verzekering via ons hebt afgesloten zijn wij altijd bereikbaar voor vragen over jouw verzekering. Daarnaast blijven wij je op de hoogte houden van externe ontwikkelingen die effect hebben op jouw persoonlijke- of bedrijfsrisico’s. Het kan interessant of noodzakelijk zijn de verzekering hierop aan te passen of andere wijzigingen door te voeren binnen jouw afgesloten verzekeringen.

Doordat wij constant data blijven verzamelen en analyseren uit verschillende sectoren kunnen wij je blijvend informeren over risico’s die jou raken.

Afhandeling van schades

Komt het onverhoopt tot een schade, dan staan de specialisten van Schouten Zekerheid voor je klaar. Je kunt de schade eenvoudig bij ons melden via www.maia.insure/claims.

Wat verwacht Maia van jou?

Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Het is belangrijk dat je ons voorziet van volledige en juiste informatie zodat de verzekering goed aansluit op de situatie van jou of jouw bedrijf. Op het moment dat op een later tijdstip blijkt dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen op basis van onjuiste informatie, kan jouw recht op een schade-uitkering worden verminderd of zelfs komen te vervallen. Dat willen we natuurlijk voorkomen!

Jouw verzekering bevat voorwaarden en clausules, waarin verplichtingen zijn opgenomen. Zo kunnen er bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de alarmklasse van je auto, aan de beveiliging van je bedrijf of opslag van goederen. Als bij schade blijkt dat er niet voldaan is aan deze voorwaarden, kan het als gevolg hebben dat je geen recht hebt op een (volledige) vergoeding van de schade. Neem de clausules en voorwaarden dan ook goed door en laat ons vooral weten als je vragen hebt hierover, wij lichten dit graag aan je toe. Kijk op www.maia.insure/contact hoe je met ons in contact kan komen.

Tijdens de verzekeringsovereenkomst

Tijdens de looptijd van je verzekering verwachten wij dat je wijzigingen die van belang kunnen zijn voor de verzekering zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij de verzekering wijzigen en actueel houden. Kijk op www.maia.insure/contact hoe je met ons in contact kan komen.

Daarbij verwachten wij dat je ervoor zorgt dat de premies op tijd betaald worden. De betaling van premies gaat via automatisch incasso. Wij gaan ervan uit dat je ervoor zorgt dat er voldoende saldo op de rekening staat zodat de premie hiervan kan worden betaald. Mocht dit niet het geval zijn zullen wij onze incassopartner in moeten schakelen. Deze incassokosten zullen we doorberekenen. Allemaal negatieve energie waar wij beiden geen zin in hebben toch? Mocht je onverhoopt problemen hebben met het voldoen van je betalingsverplichting, neem dan tijdig contact met ons op zodat we samen een gepaste oplossing kunnen vinden. Meer informatie over premiebetaling kun je hier vinden.

Bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Als je een verzekering wenst op te zeggen kun je dit aan ons doorgeven. In tegenstelling tot de traditionele verzekeringsmarkt hanteren wij korte opzegtermijnen. Dit verschilt per verzekering, maar is terug te vinden in jouw verzekeringsoverzicht. Zodra de overeenkomst eindigt zal er geen dekking meer zijn.

Het is belangrijk dat je bij het opzeggen van jouw verzekering alle gegevens meldt die mogelijk kunnen leiden tot een aanspraak op de verzekering.

Bij schade

Als er een schade is ontstaan onder (één van) jouw verzekering(en) vragen wij je dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Op deze manier kunnen we tijdig maatregelen treffen en vergroot dit de kans op een efficiënte afwikkeling van de schade.

Verder verwachten wij dat je, binnen redelijke grenzen, alles doet om de schade te beperken en medewerking verleent aan ingestelde onderzoeken om de schadeoorzaak en omvang vast te stellen.

Wat is het verdienmodel van Maia?

Wij verdienen geld doordat wij provisie ontvangen. De provisie is een percentage van de premie jij betaalt. De hoogte van dit percentage verschilt per verzekering. Doordat wij onze diensten online aanbieden besparen wij kosten in onze dienstverlening waardoor wij onze beloning; de provisie, lager kunnen houden. Hierdoor zijn onze premies lager en profiteer jij hier direct van!

Onze beloning kan ook bestaan uit een vast maandelijks bedrag. Dit is van toepassing op complexe inkomensverzekeringen zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij brengen geen kosten in rekening voor het aanpassen, verlengen of opzeggen van lopende verzekeringen.

Klachten en privacy

Klachten

Wij doen elke dag keihard ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht er desondanks toch een klacht zijn, kan je contact met ons opnemen waarna wij samen opzoek gaan naar een oplossing.

Klachten kun je online indienen. Hierna ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Wij reageren binnen 3 weken inhoudelijk op de klacht. Als het ons niet lukt om binnen die termijn inhoudelijk bij je terug te kunnen wij deze termijn met 3 weken verlengen. Wij stellen je daarover per e-mail op de hoogte onder vermelding van de reden van de verlenging.

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij voorstellen of hebben wij je klacht ongegrond verklaard? Dan kun je de klacht voorleggen aan de rechter. Als je je als particulier hebt verzekerd, kun je je klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt ons in het Kifid-register vinden onder aansluitnummer 300.006243.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: kifid.nl

Privacy

Voor het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens van jezelf of gegevens van bijvoorbeeld medewerkers. Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig om met jouw gegevens en verkopen wij je gegevens niet aan derden. Omdat wij het belangrijk vinden dat je goed geïnformeerd bent over de verwerking van je persoonsgegevens, vind je een uitgebreide privacy statement op onze website.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij je gegevens gebruiken, klachten heeft met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens of gebruik wenst te maken van je rechten op het gebied van privacy, kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u in ons privacybeleid.

Sanctiewet en regelgeving

Onze missie is om verzekeren makkelijker, begrijpelijker en leuker te maken. Toch zijn er soms wettelijke kaders waarin wij ons moeten bewegen. Net als de sanctiewet. Als jij je bedrijf via ons verzekert zijn wij wettelijk verplicht om te controleren of jij, je bedrijf of andere belanghebbenden in je bedrijf voorkomen op een sanctielijst. Om het makkelijk voor jou én voor ons te maken proberen wij dit automatisch te bepalen via koppelingen met landelijke registers. Toch kan het voorkomen dat we niet alle informatie beschikbaar hebben en dit toch aan jou moeten vragen om aan te leveren. Wij verwachten volledige medewerking op dit gebied. Anders mogen wij geen verzekeringen voor jou sluiten, geen uitkeringen doen en mag de verzekeraar bestaande verzekeringen beëindigen. Zullen we er samen voor zorgen dat dit niet zover hoeft te komen?

Vragen?

Wij kunnen onmogelijk al onze diensten samenvatten in deze dienstenwijzer. Dus mocht je naar aanleiding van deze dienstenwijzer aanvullende vragen hebben over onze diensten en andere oplossingen, neem dan contact met ons op. Wij staan je uiteraard graag te woord.