Premiebetaling

De gevolgen van niet op tijd of niet volledig betalen

De betaling van premies gaat via automatisch incasso. De voorwaarden van je verzekering bepalen dat je na het uitblijven van premiebetaling geen dekking meer heeft. Je kan dan geen rechten aan de verzekering ontlenen en schadekosten zijn voor jouw rekening.

De dekking wordt één dag nadat wij de volledige premie hebben ontvangen hersteld. In de tussenliggende periode is er geen dekking en zal de dekking niet worden hersteld.

De verzekering kan worden beëindigd als je de premie niet (op tijd of volledig) betaalt. Als de verzekering om deze reden is beëindigd, moet je dit melden bij het sluiten van een nieuwe verzekering. Dit kan tot problemen leiden bij en kan er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat verzekeraars geen nieuwe verzekering afsluiten.

Bij het verstrijken van de aanmaningstermijn zonder betaling wordt mogelijk een incassoprocedure gestart. De kosten van deze incassoprocedure zijn voor jouw rekening. Onze incassopartner informeert je over deze kosten.

Wat kan je doen als je betalingsproblemen hebt?

Heb je problemen met het betalen van de premie? Vervelend, we denken graag met je mee. Het is wel belangrijk dat je dan zo snel mogelijk contact met ons opneemt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Betalingsregeling

Lukt het niet om uw premie in één keer te betalen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met jou in gesprek om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken.

Het kan voorkomen dat wij voor een specifieke achterstallige premiebetaling een betalingsregeling zijn overeengekomen, terwijl er ook andere premies zijn die nog aan ons betaald moeten worden. Voor deze premies geldt het betalingsproces dat je van ons gewend was, tenzij je ook voor deze premies een betalingsregeling met ons overeenkomt.

Nadat wij een betalingsregeling zijn overeengekomen, bevestigen wij de gemaakte afspraken zoals de voorwaarden van de betalingsregeling, de afgesproken termijnen, de inningsmomenten en waar je terecht kan met vragen.

Andere mogelijkheden

Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld:

  • Een andere betaalwijze.
  • Een andere betalingstermijn.
  • Aanpassing van de dekking. Hier zijn gevolgen aan verbonden waar wij je graag over bijpraten als je hiervoor kiest.

Schuldhulpverlening

Ben je een particuliere klant of een zzp’er en heb je (dreigende) financiële problemen? Neem dan één van de volgende stappen:

  • Vraag advies aan een schuldhulpverlener.
  • Neem contact op met de gemeente waar je woont. De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening binnen de gemeente.
  • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een aanvraag of het opstarten van andere (vervolg)acties.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over ons beleid? Of kunnen we naar aanleiding van bovenstaand protocol iets voor je betekenen?