Responsible disclosure

Bij Maia vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden. Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren ons netwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt, dat wij hier onderzoek naar gaan doen en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@maia.insure.
 • Misbruik de zwakheid niet door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’. Deel het probleem en bijbehorende data niet met anderen en verwijder deze direct nadat wij het probleem hebben opgelost.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Werk mee aan verzoeken in het kader van wettelijke verplichtingen en eisen van toezichthouders. Denk hierbij aan een verzoek tot vernietiging van (persoons)gegevens en het aanleveren van informatie.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen vijf werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of indien noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, als je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • We achten onszelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, dat je kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld of de afspraken niet nakomt. Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen je uit te sluiten. Je kan erop rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning voor je melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning wordt nader door ons bepaald op basis van onder andere de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost. Bij een geschil over de afspraken in dit beleid zullen wij er altijd naar streven dit onderling met jou op te lossen. Indien wij niet tot een oplossing komen, zal het geschil aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam worden voorgelegd en is Nederlands recht van toepassing.