Fraudebeleid

Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt voor verzekeren en daarmee ook voor Maia. Er bestaat (helaas) altijd een kans dat anderen misbruik maken van vertrouwen en daarom bestrijden wij fraude. Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee ook op de premie van klanten van Maia. Het is daarom van cruciaal belang om fraude tegen te gaan.

Wat is fraude?

Onder fraude verstaan wij het doelbewust misleiden of benadelen van een financiële dienstverlener om zo de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde er financieel beter van te laten worden. Een aantal voorbeelden van fraude zijn:

 • niet eerlijk opgeven van informatie
 • niet eerlijk vertellen wat er gebeurd is
 • veranderen van bedragen op aankoopfacturen
 • meer claimen dan geleden schade
 • een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal

Wat doen wij om schade te voorkomen en op te sporen?

 • wij beschikken over fraude-indicatoren. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze indicatoren te herkennen
 • wij en verzekeraars werken met geautomatiseerde controles die speciaal ingericht zijn om fraudes te detecteren
 • wij hebben een fraudecontactpersoon benoemd die zorg draagt voor de implementatie en naleving van fraudebeleid
 • gegevens over schadehistorie en specifieke fraude-informatie worden verzameld in een systeem (FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt
 • wij voeren controles uit conform de Sanctiewet (CDD)

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als wij vermoeden dat een klant van Maia fraudeert, zullen wij dit nader onderzoeken. Hierbij volgen wij de richtlijnen van verzekeraars en de verzekeringsbranche. Indien uit onderzoek blijkt dat de klant heeft gefraudeerd, kunnen wij in overleg met achterliggende verzekeraar(s) de volgende maatregelen treffen:

 • beëindigen van de verzekering(en). In geval van fraude wordt niet alleen de betreffende verzekering, maar worden tevens alle andere lopende overeenkomsten opgezegd
 • aangifte bij de politie
 • melden van persoonsgegevens in het incidentenwaarschuwingssyteem financiële instellingen;
 • terugvorderen van uitgekeerde gelden
 • terugvorderen van door ons gemaakte kosten
 • niet overgaan tot uitbetaling

Welke maatregelen worden getroffen en in welke mate is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van de fraude. Daarbij houden wij in ieder geval rekening met:

 • welke maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen geschaad zijn en hoe groot de inbreuk van het fraudegeval op deze belangen is
 • of sprake is van georganiseerde fraude
 • wie slachtoffer zijn van de fraude
 • wat de juiste en volledige informatie is

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten á € 101,- in rekening worden gebracht. ?Meer informatie over SODA vind je op ?www.so-da.nl.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over ons beleid? Of kunnen we naar aanleiding van bovenstaand protocol iets voor je betekenen?