Disclaimer

Wanneer je deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De getoonde informatie en aanwezige programma’s op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel onjuiste werking en of onjuiste berekening van offerteprogramma's van Maia of derden. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Maia kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Maia verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendomsrechten

Alle getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Maia (of bij derden die toestemming hebben verleend aan Maia), en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van Maia of derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen, te kopiëren of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maia.

Databescherming

Maia respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Maia gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen niet aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens

Maia verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Maia toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan voor het gewenste doel en te verwerken en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatische vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Maia gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over ons beleid? Of kunnen we naar aanleiding van bovenstaand protocol iets voor je betekenen?